Без категорії

Мистецько-освітній проект “Освіта й творчий експеримент”

Мистецько-освітній проект «Освіта й творчий експеримент» – це спроба інтеракції із середовищем сучасної академічної освіти, створення міждисциплінарного майданчика для комунікації між сферою сучасного мистецтва та традиційною мистецькою освітою, а також між сферою сучасного мистецтва й далекими від мистецтва галузями науки й освіти. Для цього у чотирьох львівських ВНЗ відбудуться мистецькі виставки, лекції, презентації.
Реалізація заходу «Освіта і творчий експеримент» може стати імпульсом, який допоможе розкрити творчий потенціал позамистецьких сфер діяльності, показати можливі шляхи співпраці між творчою уявою та новітніми технологіями у технічних науках, медицині, тощо.

Для досягнення цієї мети виставки/інтегровані твори мистецтв будуть піднімати питання й проблематики фундаментальних категорій кожного з окремого закладу.
Так, зокрема:
Львівська національна академія мистецтв – будуть представлені роботи в одній з найдавніших спеціалізації академії – мистецтво текстилю й  презентуватимуть його виражальні можливості сучасними засобами. Художниця з України, та митці з Греції покажуть свої аудіовізуальні інсталяції;
Львівська національна музична академія ім. М.Лисенка – будуть представленні інтерактивні аудіовізуальні твори що розкривають поняття звуку. Студенти й викладачі зможуть побачити роботи художників з України та Польщі.
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького – тут планується показати інтегровані об’єкти що розкривають поняття людини. Плануються показати твори митців з України та Японії.
Національний університет «Львівська політехніка» – планується працювати з темою механіки, інженерії чи ІТ технологій. Плануються показати твори митців з України, Польщі та Франції.

Також для аналізу зацікавлень і творчих можливостей студентів та творчої молоді буде проведення декількох майстер-класів. Майстер-класи проведуть – відомі польські художники Мірослав Балка (Mirosław Bałka) та Слаовмір Собчак (Sławomir Sobczak) та Пьотр Маха (Piotr Macha). Вони проведуть свої практичні заняття з бажаючими студентами в сфері нових медіа, а зокрема інтерактивних інсталяцій та мистецького програмування, які зовсім не представлені в українській системі освіти.  Результатом такої практичної роботи стане виставка у Музеї Ідей зі створених студентами під час майстер-класів робіт.
Для висвітлення проблематики, ознайомлення з мистецтвом нових медіа окремими митцями будуть проведені лекції та презентації – Фаб’єн Зоццо (FR), Анна Тичинська (PL), Славомір Собчак (PL), Анджей Васілєвський (PL), Йоанна Гоффман/-Дітріх (PL), Марінос Коутсоміхаліс (GR).

Важливою частиною проекту буде проведення виставки в Галереї Дзиґа – виставка кураторської групи Відкритого архіву українського медіа-арту що представляє результати дослідження витоків творчості групи akuvido та впливу на неї педагогічного методу Альфреда Максименка, професора ЛНАМ. Проект «Метода» є результатом дослідження їхніх ранніх робіт та педагогічної методи Максименка, який вплинув на akuvido та низку інших львівських медіа-художників. Також це спроба розказати про творче становлення групи, яка свого часу успішно ввійшла у загальноєвропейський контекст розвитку медіа-мистецтва, але сьогодні є малознаною.

Проблематика
В Україні гостро постає питання з методологією навчання, з реформою освіти. Та на жаль якихось кардинальних рухів в цьому напрямку не має. Більшість талановитої молоді намагається виїхати на навчання за кордон. Наша освіта досить суттєві відстає від Європейської. Чи то брак кадрів, чи технічної бази, та однією з причин є ще залишок старої радянської системи. Навчальні програми університетів пристосовані для економіки знань, а не економіки мислення. 90% “навчання” в ВУЗах зводиться до запам’ятовування. Терміни, дати, теореми, концепції… Та на сьогоднішній день в розвинених світових освітніх практиках акцент ставиться на розвиток уяви, мислення й креативності. Зберігається своєрідний герметизм традиційної освіти. Така ситуація призводить до архаїзації та маргіналізації української освіти, утвердження консервативного посттоталітарного академізму й втрати мотивації до навчання в цих закладах молодого покоління. Тому популяризація мистецтва нових медіа, внесення їх у контекст академічних мистецьких навчальних закладів є однією з важливих цілей проекту.
Щодо мистецької освіти, то за останні роки в Україні спостерігається надзвичайно активне й зростаюче зацікавлення новими медіа – сукупна назва жанрів сучасного мистецтва, які використовують новітні технології такі як комп’ютерна графіка, анімація, віртуальна реальність, відео, Інтернет, робототехніку та біотехнології. Об’єкти медіа-мистецтва часто є інтерактивними і передбачають участь спостерігача. (*Вікіпедія). Багато молодих митців експериментують у цьому напрямку. Разом з тим в жодному державному українському мистецькому навчальному закладі кафедр або хоча б окремих дисциплін, присвячених новим мистецьким формам, немає. Складається парадоксальна ситуація – значна частина митців студіює традиційні мистецькі форми і техніки, а у майбутньому майже повністю від них відмовляються і самотужки освоюють художню мову та засоби сучасного мистецтва.
Реалізація заходу «Освіта і творчий експеримент» може стати імпульсом, який допоможе розкрити творчий потенціал позамистецьких сфер діяльності, показати можливі шляхи співпраці між творчою уявою та новітніми технологіями у технічних науках, медицині, тощо.

Учассники:
Мірослав Балка (PL),Тереза Барабаш (UA), Михайло Барабаш (UA), Афродіті Псара (GR), Марія Варела (GR), Марінос Коутсоміхаліс (GR), Юрій Булка (UA), Остап Мануляк (UA), Анджей Васілєвський (PL), Володимир Реланіум (UA), Йоанна Хофман (PL), Георгій Потопальський (UA), Фабєн Зокко (FR), Павел Яніцький (PL), Славомір Собчак (PL), Анна Тичинська (PL), Норімічі Хіракава (JP), Яніна Пруденко (UA), Антон Лапов (UA), Альфред Максименко (UA), Віталій Шупляк (UA), Арт група akuvido (Ганна Куц та Віктор Довгалюк) (UA)